Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Quality Hotel Match

Beskrivning Nybyggnad
Plats Jönköping
År 2015
Kategori Hotell
Kund Skanska, Choice

Under våren 2015 vann Enter Arkitektur tillsammans med Skanska markanvisningstävlingen om det planerade höghushotellet på Tändsticksområdet i centrala Jönköping.
På en tomt där den gamla industriarkitekturen i tegel möter den modernistiska centrumbebyggelsen skulle hotellet och dess omgivning ha uppgiften att knyta ihop gammalt med nytt.
Gestaltningen utgår ifrån en lägre tegelvolym i skala och karaktär med tydlig koppling till Tändsticksområdet. Tegelfasaden bryts upp med glasade våningshöga slitsar för att skapa en mer transparent och levande entrévåning ut mot de publika stråken och platserna.

Ovanpå tegelvolymen vilar den 16 våningar höga huskroppen i glas, där konsekvent horisontella band av mörktonade glasdelar linjerar upp fasaden och bildar en enkel men stark identitet. Andelen klarglas av fasaden ökar ju högre upp i huset man kommer vilket ger en svag uppfattning av en gradient som stiger upp mot himlen.
Även funktionsmässigt skiljer den lägre husdelen sig ifrån den högre. I de nedre våningarna placeras mer publika delar som lobby och konferensytor och i den högre, glasade delen placeras hotellrum och administration. Den gamla fabrikslokalen kallad ”G-huset” ner mot Tändsticksområdet görs om till att husera restaurang, bar och storkök.

Planerad inflyttning av hotellet är hösten 2022.

Kallebäcks Terrasser

Beskrivning: Inbjuden tävling
Plats: Göteborg / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Wallenstam

Skeppsbron 3

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Skanska nya hem

Bällstadalen

Beskrivning: Detaljplanarbete
Plats: Järfälla / År: 2018
Kategori: Stadsutveckling / Kund: Saab

Pylonen

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen