Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Nivika Center

Beskrivning Nybyggnad, Tillbyggnad
Plats Växjö
År 2017
Kategori Fritid, Sport, Bostäder
Kund Nivika

Arenastaden i Växjö är ett projekt som möjliggörs genom samarbete mellan kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet. Området är tänkt att vara ett centrum för idrott, utbildning och evenemang. Som en del i detta blev vi tillfrågade att rita en till- och nybyggnad till innebandyklubben Vipers befintliga arena. Tanken är att utöka klubbens träningsmöjligheter, men också att komplettera med bostäder framförallt för yngre och studenter som studerar och arbetar i området.

Byggnaden består av en högdel och en lågdel. Högdelen reser sig 19 våningar ovan mark och innehåller framförallt bostäder, medan lågdelen dockar an befintlig arena och rymmer bland annat en större träningshall med omklädningsdelar, en restaurang samt en VIP-bar med direktaccess till huvudarenan.

Då Växjö är drivande i utvecklingen kring träbyggnad, får lågdelen ett tydligt trätema medan högdelen kläs i en mörk aluminiumplåt.

Drotten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2016
Kategori: Bostäder / Kund: Peab / Wood & Hill

Österängens Konsthall

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2018
Kategori: Kultur / Kund: Vätterhem

Pylonen

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Öxnegården

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2020
Kategori: Friluftsanläggning/Bostäder / Kund: Friluftsfrämjandet / Vätterhem