Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Skeppsbron 3

Beskrivning Nybyggnad
Plats Jönköping
År 2019
Kategori Bostäder
Kund Skanska nya hem

Under projektnamnet SKPSBRON 1 har vi tagit fram ett modernt stadsboende tillsammans med Skanska Nya Hem. Kvarteret är det allra första på Skeppsbron – Jönköpings nya stadsdel vid Munksjöns södra strand.

Bostäderna delar kvarteret och därmed innergården med Jordbruksverkets nya kontorshus i hörnet Barnarpsgatan och Oskarhallsgatan. Projektet består av ett lägre och ett högre hus som förutom skala även skiljer sig i gestaltning. Det låga huset mot söder byggs i ljust tegel och innehåller mindre studioliknade lägenheter ut mot de gårdsliknande gatorna. Det höga huset ut mot vattnet innehåller generellt större lägenheter och får istället en mörkt grå, solid fasadgestaltning. Stora, möblerbara och karaktäristiska balkonger ut mot Munksjön blir tydligt en del av husets volym då det mörka fasadmaterialet klär även dessa.

Utöver innergården som öppnar sig ut mot Munksjön skapas även en för de boende gemensam takterrass med möjlighet till stadsodling i bästa tänkbara väderstreck.
I likhet med andra Skanskaprojekt blir kvarteret Svanenmärkt, vilket innebär att det byggs med noggrant utvalda material och har en låg energiförbrukning.

Nova

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor / Kund: Castellum

Spiran

Beskrivning: Ombyggnad, Tillbyggnad
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor, Handel / Kund: Castellum

Pylonen

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Södra Stranden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Motala / År: 2020
Kategori: Bostäder / Kund: HP Boendeutveckling