Alvine

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2013
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad

Vid entrén till stadsdelen Elinegård, alldeles intill kalkbrottet i Limhamn, har vi tillsammans med Ikano Bostad och Nimab ritat kvarteret Alvine. De 123 kvadratsmarta hyreslägenheterna är fördelade på 1-4 rok och har alla balkong eller uteplats.

Kvarteret gestaltas som ett halvslutet kvarter som öppnar upp sig mot söder. En efterfrågad, ljus stenkaraktär definierar fasaden som bryts upp i olika grå tegelnyanser och vit puts. En variation av franska balkonger och tegeldetaljering skapar en lekfull fasadgestalt mot gatan.

Hushöjderna varierar mellan 4 och 6 våningar. Ut mot rondellen markeras kvarterets yttersta hörn av en inramad balkong invändigt klädd med träpanel. Det varma trämaterialet återkommer vid byggnadens portiker som tillsammans med de helt uppglasade trapphusen skapar ljusa och välkomnande entréer och samtidigt karaktäristiska ljuspunkter kvällstid.

Vakten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Kontor / Kund: Nivika

Alvine

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2013
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad

Kallebäcks Terrasser Kv 7

Beskrivning: Inbjuden tävling
Plats: Göteborg / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Wallenstam

Pylonen

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen