Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Alvine

Beskrivning Nybyggnad
Plats Malmö
År 2014
Kategori Bostäder
Kund Ikano Bostad

Vid entrén till stadsdelen Elinegård, alldeles intill kalkbrottet i Limhamn, har vi tillsammans med Ikano Bostad och Nimab ritat kvarteret Alvine. De 123 kvadratsmarta hyreslägenheterna är fördelade på 1-4 rok och har alla balkong eller uteplats.

Kvarteret gestaltas som ett halvslutet kvarter som öppnar upp sig mot söder. En efterfrågad, ljus stenkaraktär definierar fasaden som bryts upp i olika grå tegelnyanser och vit puts. En variation av franska balkonger och tegeldetaljering skapar en lekfull fasadgestalt mot gatan.

Hushöjderna varierar mellan 4 och 6 våningar. Ut mot rondellen markeras kvarterets yttersta hörn av en inramad balkong invändigt klädd med träpanel. Det varma trämaterialet återkommer vid byggnadens portiker som tillsammans med de helt uppglasade trapphusen skapar ljusa och välkomnande entréer och samtidigt karaktäristiska ljuspunkter kvällstid.

Nova

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor / Kund: Castellum

Parkour

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2021
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Quality Hotel Match

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2015
Kategori: Hotell / Kund: Skanska, Choice

Vätterhöjden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Vätterhem