Alvine

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2014
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad

Vid entrén till stadsdelen Elinegård, alldeles intill kalkbrottet i Limhamn, har vi tillsammans med Ikano Bostad och Nimab ritat kvarteret Alvine. De 123 kvadratsmarta hyreslägenheterna är fördelade på 1-4 rok och har alla balkong eller uteplats.

Kvarteret gestaltas som ett halvslutet kvarter som öppnar upp sig mot söder. En efterfrågad, ljus stenkaraktär definierar fasaden som bryts upp i olika grå tegelnyanser och vit puts. En variation av franska balkonger och tegeldetaljering skapar en lekfull fasadgestalt mot gatan.

Hushöjderna varierar mellan 4 och 6 våningar. Ut mot rondellen markeras kvarterets yttersta hörn av en inramad balkong invändigt klädd med träpanel. Det varma trämaterialet återkommer vid byggnadens portiker som tillsammans med de helt uppglasade trapphusen skapar ljusa och välkomnande entréer och samtidigt karaktäristiska ljuspunkter kvällstid.

Spiran

Beskrivning: Ombyggnad, Tillbyggnad
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor, Handel / Kund: Castellum

East

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2017
Kategori: Bostäder / Kund: Tosito

Nivika Center

Beskrivning: Nybyggnad, Tillbyggnad
Plats: Växjö / År: 2017
Kategori: Fritid, Sport, Bostäder / Kund: Nivika

Nova

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor / Kund: Castellum