Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Parkour

Beskrivning Markanvisningstävling
Plats Nacka
År 2021
Kategori Bostäder
Kund Kungsvåningen

Projektet Parkour togs fram tillsammans med Kungsvåningen för Nacka Kommuns markanvisningstävling om ett nytt parkkvarter i den nya innerstaden.
Kvarterets gestaltning utgår från ett rationellt och strukturerat rutsystem som delar upp husens fasader i en mindre, mer mänsklig skala. Det våningshöga ramverket ger kvarteret en identitet och karaktär med detaljering och djupverkan i de gåendes närhet men också som landmärke på avstånd. Inom det rätvinkliga rutnätet ges möjlighet till friare placeringar av fönster och balkonger med få och återkommande littra i givna positioner. En slags ordnad variation med inspiration både från den mer strikta staden och den friare naturen.

Kvarterets varierade husvolymer får en ljus träfasad av oljebehandlad cederpanel för
ett förpatinerat utseende. De återkommande och platsanpassade indragen
runt om kvarteret bryter upp husen och undviker långa, monotona gatufasader
utan påklistrade variationer i material eller karaktär. Ett enkelt och återkommande uttryck som tål att vändas åt alla håll – vilket i sammanhanget kan anses som ett nytt grepp.

En viktig del i projektet blir att integrera växtlighet i gestaltningen. Samtliga husvolymer avslutas med varierande, gröna takterrasser som en återkommande gest och kontrast till omgivningens övriga taklandskap. Det varierade våningsantalet öppnar upp kvarteret mot parken och släpper in solen vilket gör att den fyller en viktig funktion inte bara ur ett stadsbyggnadsperspektiv utan även för de boende. Den halvöppna innergården blir som ett gemensamt vardagsrum för de boende och förbereds för både lek och vila.

Kryssmasten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad

Quality Hotel Match

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2015
Kategori: Hotell / Kund: Skanska, Choice

Kv Innovationen

Beskrivning: Nybyggnad, 66 st lägenheter.
Plats: Linköping / År: 2015
Kategori: Bostäder / Kund: PEAB Bostad

Drotten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2016
Kategori: Bostäder / Kund: Peab / Wood & Hill