Vakten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Kontor / Kund: Nivika

Den föreslagna fastigheten ligger i ett högt läge strax norr om A6 köpcentrum.

Förslaget utnyttjar det fallande landskapet genom att låta en transparent, glasad suterrängvåning mot Pjäsgatan bli likt en bärande sockel för en överliggande tvåvåningsvolym i mörkt tegel med vertikala glaspartier. En lugn, sober tegelvolym som får två skilda karaktärer åt Pjäsgatan respektive Batterigatan.

I plan skapas en rätvinklig och rationell struktur. Det två våningar höga atriumet blir husets centrala mittpunkt och sammanhållande vardagsrum.

Mot Batterigatan vänder sig huvudentrén som en indragen slits i tegelfasaden. Den raka axeln från entrén skär genom huset och landar i en motsvarande glasad slits i västfasaden. Mot intilliggande grannfastigheter är slitsens motiv ersatt av utstickande glasvolymer som bryter upp teglet. Mötesytor och sittgrupper i glasboxarna ger möjlighet till utblickar och utsikt - inte minst mot norr där Vättern syns på håll.

Drotten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2016
Kategori: Bostäder / Kund: Peab / Wood & Hill

Kryssmasten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad

Bällstadalen

Beskrivning: Detaljplanarbete
Plats: Järfälla / År: 2018
Kategori: Stadsutveckling / Kund: Saab

Vätterhöjden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Vätterhem