Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Vakten

Beskrivning Nybyggnad
Plats Jönköping
År 2019
Kategori Kontor
Kund Nivika

Den föreslagna fastigheten ligger i ett högt läge strax norr om A6 köpcentrum.

Förslaget utnyttjar det fallande landskapet genom att låta en transparent, glasad suterrängvåning mot Pjäsgatan bli likt en bärande sockel för en överliggande tvåvåningsvolym i mörkt tegel med vertikala glaspartier. En lugn, sober tegelvolym som får två skilda karaktärer åt Pjäsgatan respektive Batterigatan.

I plan skapas en rätvinklig och rationell struktur. Det två våningar höga atriumet blir husets centrala mittpunkt och sammanhållande vardagsrum.

Mot Batterigatan vänder sig huvudentrén som en indragen slits i tegelfasaden. Den raka axeln från entrén skär genom huset och landar i en motsvarande glasad slits i västfasaden. Mot intilliggande grannfastigheter är slitsens motiv ersatt av utstickande glasvolymer som bryter upp teglet. Mötesytor och sittgrupper i glasboxarna ger möjlighet till utblickar och utsikt - inte minst mot norr där Vättern syns på håll.

Fursten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2014
Kategori: Bostäder / Kund: Blue wall

Spiran

Beskrivning: Ombyggnad, Tillbyggnad
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor, Handel / Kund: Castellum

Öxnegården

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2020
Kategori: Friluftsanläggning/Bostäder / Kund: Friluftsfrämjandet / Vätterhem

Vågfabriken

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2021
Kategori: Bostäder / Kund: Tosito