Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Pylonen

Beskrivning Markanvisningstävling
Plats Nacka
År 2018
Kategori Bostäder
Kund Kungsvåningen

I markavisningstävlingen för Pylonen strax söder om Myrsjön var utgångspunkten att på ett varsmat sätt placera fem nya volymer i anslutning till den karaktäristiska punkthusbebyggelsen i Orminge. Ett samtida tillskott i trä och skiffer ger en ny materialpalett för området men respekterar samtidigt de befintliga volymerna.

En naturlig nivåskillnad ned mot Myrsjön förstärks genom att terrassera så väl gård som de nya byggnaderna genom att variera dess våningstal. Under terrasseringen skapas ytor för bilar, cyklar och teknik.

För att möjliggöra en bredare målgrupp utförs ett av de fem husen med enbart mindre studentbostäder. Mellan husen tillskapas generösa och tillåtande entréplatser och innergårdar, med utsikt över antingen Myrsjön eller med ett soligt söderläge.

Skeppsbron 3

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Skanska nya hem

Kv Innovationen

Beskrivning: Nybyggnad, 66 st lägenheter.
Plats: Linköping / År: 2015
Kategori: Bostäder / Kund: PEAB Bostad

Södra Stranden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Motala / År: 2020
Kategori: Bostäder / Kund: HP Boendeutveckling

Hornsberg Kv 2

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Stockholm / År: 2015
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad