Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Vågfabriken

Beskrivning Nybyggnad
Plats Jönköping
År 2021
Kategori Bostäder
Kund Tosito

I kvarteret Domherren, längs med Odengatan i Jönköping har vi tillsammans med Tostio tagit fram projektet Vågfabriken. Projektet tar sin utgångspunkt i den tidigare byggnaden med samma namn där det en gång tillverkades vågar. Men får idag istället husera studentbostäder i varierade lägenhetsstorlekar. På ett respektfullt sätt kopplas den nya volymen ihop med den gamla SAAB-byggnaden.

Det rödbruna teglet och fasaddetaljer har fått en modern tolkning i den nya volymen. Sockelvåningen markeras upp genom en formgjuten fasad i genomfärgad betong. I hörnet vid Änkhusgatan skapas förutsättning för cykelverkstad och lokal. Entréer markeras genom stora glasade partier och annorlunda uttryck i fasad.

Stora fönsteröppningar skapar ljusa bostäder och de franska balkongerna ger goda boendekvalitéer. Innergården fungerar som en förlängning av bostäderna med uteplatser, gym och odlingsmöjligheter. Under gårdsbjälklaget finns utrymme för bilparkering.

Pylonen

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Vakten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Kontor / Kund: Nivika

East

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2017
Kategori: Bostäder / Kund: Tosito

Österängens Konsthall

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2018
Kategori: Kultur / Kund: Vätterhem