Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Österängens Konsthall

Beskrivning Nybyggnad
Plats Jönköping
År 2018
Kategori Kultur
Kund Vätterhem

Österängens konsthall drivs idag av en ideell förening med stöd av bland andra Vätterhem, som är Jönköpings kommunala bostadsbolag. Verksamheten har för närvarande sina lokaler intill en stormarknad och är välfungerande och välbesökt trots bristen på ändamålsenliga utrymmen.

I samarbete med Vätterhem gjorde vi en utredning kring vad som att gick att göra inom ramen för den intilliggande kommunala tomten. En utmaning då fastigheten består av en dalgång som idag används som rekreationsområde med gångstigar kring en anlagd damm.

Föreslagen lösning som vi redovisar är en brobyggnad som skapar en koppling mellan de två områdena som delas av dalgången, samtidigt som konsthallen får en långsmal, vacker, uppglasad lokal längsmed bron. Utanför glasboxen ligger de kraftiga träbalkarna som genom sitt fackverk skapar en tydlig signumbyggnad. Byggnaden är tänkt att förutom utställningshallar innehålla ett café som kan utnyttja gångbron som uteservering.

Projektet ska ses som ett inlägg i den pågående diskussionen om nya konst- och kulturytor i Jönköping.

Idyllen

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2016
Kategori: Bostäder / Kund: Blue Wall

Södra Stranden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Motala / År: 2020
Kategori: Bostäder / Kund: HP Boendeutveckling

Vätterhöjden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Vätterhem

Fittja Light

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Botkyrka / År: 2020
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen