Österängens Konsthall

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2018
Kategori: Kultur / Kund: Vätterhem

Österängens konsthall drivs idag av en ideell förening med stöd av bland andra Vätterhem, som är Jönköpings kommunala bostadsbolag. Verksamheten har för närvarande sina lokaler intill en stormarknad och är välfungerande och välbesökt trots bristen på ändamålsenliga utrymmen.

I samarbete med Vätterhem gjorde vi en utredning kring vad som att gick att göra inom ramen för den intilliggande kommunala tomten. En utmaning då fastigheten består av en dalgång som idag används som rekreationsområde med gångstigar kring en anlagd damm.

Föreslagen lösning som vi redovisar är en brobyggnad som skapar en koppling mellan de två områdena som delas av dalgången, samtidigt som konsthallen får en långsmal, vacker, uppglasad lokal längsmed bron. Utanför glasboxen ligger de kraftiga träbalkarna som genom sitt fackverk skapar en tydlig signumbyggnad. Byggnaden är tänkt att förutom utställningshallar innehålla ett café som kan utnyttja gångbron som uteservering.

Projektet ska ses som ett inlägg i den pågående diskussionen om nya konst- och kulturytor i Jönköping.

Kv Brytaren

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2016
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Pylonen

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Nivika Center

Beskrivning: Nybyggnad, Tillbyggnad
Plats: Växjö / År: 2017
Kategori: Fritid, Sport, Bostäder / Kund: Nivika

Österängens Konsthall

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2018
Kategori: Kultur / Kund: Vätterhem