Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Öxnegården

Beskrivning Nybyggnad
Plats Jönköping
År 2020
Kategori Friluftsanläggning/Bostäder
Kund Friluftsfrämjandet / Vätterhem

Tillsammans med Vätterhem och Friluftsfrämjandet har vi utrett möjligheten att ersätta den befintliga och aningen eftersatta Öxnegården uppe på Bondbergets kullar.

Förslaget mynnade ut i en ny volym som förläggs norr om den befintliga, för att möjliggöra göra ett användande under tiden som den nya Öxnegården byggs. Byggnaden tar sin utgångspunkt i en våning med souterräng för att tillskapa så mycket ytor som möjligt utan att bygga på höjden och undviker därför att blockera utsikten för de som rör sig i naturområdet.

Byggnaden föreslås utföras helt i trä för att passa in i miljön samt åldras med värdighet. Ytor för aktiviteter som gruppträningar, motion och gym skapas i anslutning till nya Öxnegården. I öst, i anslutning till Oxhagsgatan tillskapas nya bostäder i form av punkthus. Även dessa i trä och med sadeltak som relaterar till befintlig bebyggelse med sadeltak i Öxnehaga.

Druvan

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Linköping / År: 2019
Kategori: Kontor/Bostäder / Kund: Castellum

Spiran

Beskrivning: Ombyggnad, Tillbyggnad
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor, Handel / Kund: Castellum

Kallebäcks Terrasser

Beskrivning: Inbjuden tävling
Plats: Göteborg / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Wallenstam

Vågfabriken

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2021
Kategori: Bostäder / Kund: Tosito