Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Druvan

Beskrivning Nybyggnad
Plats Linköping
År 2019
Kategori Kontor/Bostäder
Kund Castellum

Våren 2019 blev vi inbjudna till att ta fram ett förslag för utveckling av Kv Druvan i Linköping. Castellum efterfrågade stora kontorsytor med inslag av bostäder samt handel i bottenvåningen.

Förslaget tog avstamp i Linköpings innerstad genom den traditionella kvartersstrukturen och den klassiska estetik som präglar miljön runt omkring. Genom att bryta upp kvarteret i mindre byggnadsdelar och trapphus skapas en småskalighet likt äldre stadsmiljöer. Kontorsvåningarna något högre rumshöjder medför möjlighet att arbeta med vertikala proportioner i fönster. På de indragna takvåningarna placeras bostäderna för att på så sätt kunna få till terrassytor och på ett bättre sätt kunna hantera buller från omkringliggande trafikerade gator. Två stora ljusgårdar drar ner dagsljus till kontorsytornas mittkärnor.

Färgpaletten har inspirerats från byggnader i närmiljön men har fått aningen mer mättnad i kulörerna för att ge husen en något mer samtida känsla.

Bällstadalen

Beskrivning: Detaljplanarbete
Plats: Järfälla / År: 2018
Kategori: Stadsutveckling / Kund: Saab

Fittja Light

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Botkyrka / År: 2020
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Kallebäcks Terrasser

Beskrivning: Inbjuden tävling
Plats: Göteborg / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Wallenstam

Kryssmasten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad