East

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2017
Kategori: Bostäder / Kund: Tosito

På Öster i centrala Jönköping förtätar vi kvartersstrukturen tillsammans med Tosito och Skanska inom kvarteret Domherren. Idén för den rektangulära tomten är att med fyra lameller skapa ett klassiskt stadskvarter. Tomten som tidigare fungerade tidigare som parkering kan nu stoltsera med 120 lägenheter på från 1 till 5 rum och kök, två mindre lokaler samt ett underliggande garage.

På två av husen muras mörkgrått tegel och de andra två har fasader av infärgad mörk betong. De exteriöra karaktärerna binds samman genom dels den monokroma färgskalan, och dels genom tydliga horisontella bjälklagsband. Ett grepp som har hämtat inspiration från den intilliggande tegelbyggnaden med sina tidstypiska 60-talsdetaljer. Fasadbanden följer med in på gårdsfasaderna och omfamnar de längsgående balkongerna som skapar ett tydligt signum.

De fyra huskropparna är egentligen två separata lösningar som kopieras och repeteras. På ena varianten nås bostäderna via korta entrébalkonger medan den andra varianten är mer av traditionella trapphus i tre- respektive fyrspännare.

Skeppsbron 3

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Skanska nya hem

Alvine

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2013
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad

Spiran

Beskrivning: Ombyggnad, Tillbyggnad
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor, Handel / Kund: Castellum

Fursten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2014
Kategori: Bostäder / Kund: Blue wall