Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Nova

Beskrivning Markanvisningstävling
Plats Norrköping
År 2016
Kategori Kontor
Kund Castellum

Intill vattnet med gångavstånd till dagens innerstad växer Norrköpings nya stadsdel Inre Hamnen fram. Mitt i området ligger centrumtomten, där vi tillsammans med Castellum vann en markanvisningstävling 2017.

Projektet omfattar två byggnader vars volymer utgår från rena, enkla geometriska former. Två trianglar bildar den västra av de två byggnaderna där ett högt öppet entrérum skär diagonalt genom huset och samtidigt binder ihop staden med vattnet. Trianglarnas karaktäristiska spetsar blir ett tidigt signum. Ett utanpåliggande skikt av lameller klär en byggnad helt i glas. Lamellernas blågröna kulörer ger huset en materialitet och färgskala med en tydlig flirt till hamnens identitet och historia.

Med släktskap till det större huset föreslås en cirkelformad, lägre byggnad som en friare volym på torget. En viktig del av husens gestaltning är idén om att låta dem vända framsidor åt alla håll. Den cirkulära byggnaden har varken baksidor eller dolda delar. Med sin runda form blir den ett starkt identitetsskapande element i stadsrummet. Det yttre skiktet av stående lameller återkommer som ett gemensamt grepp mellan byggnaderna.

Spiran

Beskrivning: Ombyggnad, Tillbyggnad
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor, Handel / Kund: Castellum

Öxnegården

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2020
Kategori: Friluftsanläggning/Bostäder / Kund: Friluftsfrämjandet / Vätterhem

Pylonen

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Hornsberg Kv 2

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Stockholm / År: 2015
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad