Spiran

Beskrivning: Ombyggnad, Tillbyggnad
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor, Handel / Kund: Castellum

Ut mot Hörsalsparken på Drottninggatan i det allra mest centrala Norrköping påbörjades under 2017 en omfattande uppdatering av det s.k. Sparbankshuset byggt 1970.

Ambitionen har varit att på ett respektfullt sätt förhålla sig till och uppdatera den tidstypiska mörka tegelarkitekturen i kvarteret. Exteriört skapas en helt ny fasadgestaltning av de två nedre, mest publika våningarna genom att flytta ut fasadlivet samt att måla och laga befintliga tegelytor. Karaktären blir vitmålade, vertikala tegelpilastrar runt om huset med våningshöga glasytor däremellan. De stora glasytorna öppnar upp de innanför liggande verksamheterna för en tryggare och mer stadsmässig karaktär än tidigare.

På de övre våningarna, vilka förhåller sig indragna till de nedre kompletterar ett nytt trapphus och kommunikationsytor mot norr. Trapphuset markeras tydligt genom att kläs i guldskimrande plåtfasad och glas och blir i sig likt ett signum och smycke ut mot Hörsalsparken.

Utöver det exteriöra arbetet pågår en kontinuerlig ombyggnation inne i fastigheten där nya moderna kontorsytor åt Castellum och dess hyresgäster.

Fursten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2014
Kategori: Bostäder / Kund: Blue wall

Nova

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor / Kund: Castellum

Kv Brytaren

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2016
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Kryssmasten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad