Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Kallebäcks Terrasser

Beskrivning Inbjuden tävling
Plats Göteborg
År 2019
Kategori Bostäder
Kund Wallenstam

På tomten för Arlas nu nerlagda mejeri kommer Kallebäcks terrasser att uppföras. Projektet, en inbjuden tävling av Wallenstam, omfattar Kv 7 i områdets norra del.

Förslaget för kvarteret tog sin utgångspunkt i att skapa en rationell variation de fyra huskropparna sinsemellan. Formgjuten betong och puts ger lamellhusen dess uttryck, som varieras i såväl form som färg. Jordiga färger präglar volymerna. Det högre punkthuset markeras ytterligare genom dess svarta kulör och genom en markerad sockelvåning i tegel. Mot lokalgatan i öder förläggs en lägre volym, som även ger förutsättningar för solen att leta sig ned på den sydvästvända innergården.

Innergården terrasseras för att möta omkringliggande höjder och skapa en dynamisk boendemiljö. I utvalda lägen skapas förutsättningar för såväl lokaler och som bokaler. Under innergårdens upphöjda bjälklag skapas utrymme för bil, cykel och tekniska installationer.

Quality Hotel Match

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2015
Kategori: Hotell / Kund: Skanska, Choice

Vätterhöjden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Vätterhem

Öxnegården

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2020
Kategori: Friluftsanläggning/Bostäder / Kund: Friluftsfrämjandet / Vätterhem

Södra Stranden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Motala / År: 2020
Kategori: Bostäder / Kund: HP Boendeutveckling