Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Kv Brytaren

Beskrivning Markanvisningstävling
Plats Nacka
År 2016
Kategori Bostäder
Kund Kungsvåningen

Kv Brytaren är en del av Nackas nya stadsdel Nya Gatan. Projektet, som är fördelat på fem stycken huskroppar, utgör större delen av Kv Brytaren. Dessa fem stycken huskroppar har getts egna och tydliga karaktärer, för att skapa levande och varierande gatufasader. Hyresrätter och uppglasade lokaler i bottenvåningen som ger liv åt såväl insida som kvarterets omgivande gator.

Tomtens naturliga branta sluttning skapar förutom en skyddad terrasserad innergård även förutsättningarna för ett underjordiskt garage.

Vakten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Kontor / Kund: Nivika

Nivika Center

Beskrivning: Nybyggnad, Tillbyggnad
Plats: Växjö / År: 2017
Kategori: Fritid, Sport, Bostäder / Kund: Nivika

Hornsberg Kv 2

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Stockholm / År: 2015
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad

Drotten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2016
Kategori: Bostäder / Kund: Peab / Wood & Hill