Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Kv Brytaren

Beskrivning Markanvisningstävling
Plats Nacka
År 2016
Kategori Bostäder
Kund Kungsvåningen

Hösten 2016 vann vi tillsammans med Kungsvåningen markanvisningen för Kv Brytaren mindre. Kvarteret är en del av Nackas nya stadsdel Nya Gatan som sträcker sig längs med Värmdövägen och kring Nackas stadshus.

Projektet fördelas på fem stycken huskroppar och utgör större delen av kvarteret. Dessa fem stycken huskroppar har getts egna och tydliga karaktärer, för att skapa levande och varierande gatufasader.
Gedigna material som tegel, betong och plåt dominerar och ger kvarterets dess uttryck. 110 hyresrätter av varierande storlek skapar förutsättningar för ett centralt blandat boende och där stora uppglasade lokaler i bottenvåningen ger liv åt såväl kvarteret som dess omgivande gator.

Tomtens naturliga branta sluttning skapar en skyddad innergård som kommer bli en grön oas för de boende. Men funktioner som odling, utegym och platsbyggda arbetsplatser utomhus uppmuntras möten mellan de boende. Under gården skapas ett underjordiskt garage för såväl bilar, som cyklar i olika former.

Vakten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Kontor / Kund: Nivika

Kallebäcks Terrasser

Beskrivning: Inbjuden tävling
Plats: Göteborg / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Wallenstam

Pylonen

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Kv Innovationen

Beskrivning: Nybyggnad, 66 st lägenheter.
Plats: Linköping / År: 2015
Kategori: Bostäder / Kund: PEAB Bostad