Kv Brytaren

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2016
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Kv Brytaren är en del av Nackas nya stadsdel Nya Gatan. Projektet, som är fördelat på fem stycken huskroppar, utgör större delen av Kv Brytaren. Dessa fem stycken huskroppar har getts egna och tydliga karaktärer, för att skapa levande och varierande gatufasader. Hyresrätter och uppglasade lokaler i bottenvåningen som ger liv åt såväl insida som kvarterets omgivande gator.

Tomtens naturliga branta sluttning skapar förutom en skyddad terrasserad innergård även förutsättningarna för ett underjordiskt garage.

Kryssmasten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad

Kv Innovationen

Beskrivning: Nybyggnad, 66 st lägenheter.
Plats: Linköping / År: 2015
Kategori: Bostäder / Kund: PEAB Bostad

Idyllen

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2016
Kategori: Bostäder / Kund: Blue Wall

Pylonen

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen