Idyllen

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2016
Kategori: Bostäder / Kund: Blue Wall

Utmed Ravingatan i Hovslätt, strax söder om Jönköping, har vi åt Blue Wall ritat tre stycken flerbostadshus i direkt anslutning till naturen. Var och ett av husen är i sin tur uppbrutna i tre mindre volymer efter grundidén att bryta upp skalan och som anpassning till intilliggande villor.

En utgångspunkt med projektet var att ge varje bostad ljus och utblickar åt flera väderstreck - majoriteten av lägenheterna har fönster i tre olika riktningar.
Byggnaderna kan beskrivas som strama, vita boxar med en enkel huvudgestaltning där de öppna gavlarna med stora, längsgående balkonger bildar tydligt motiv. Boxarna länkas samman med uppglasade, vertikala trapphus.

Husens insida bygger på en typvåning innehållande fyra lägenheter. Bostäderna utgår ifrån traditionella och erkända kvalitéer som öppna, flexibla ytor för mat och samvaro med dem privata sovrummen separat.

Projektet har en total lägenhetssammansättning med såväl mindre 2 rok, olika storlekar på 3 resp 4 rok till att på takvåningarna ha rejäla penthouseliknande 5 rok med ljus från alla håll och två takterrasser.

Vakten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Kontor / Kund: Nivika

Fursten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2014
Kategori: Bostäder / Kund: Blue wall

Bällstadalen

Beskrivning: Detaljplanarbete
Plats: Järfälla / År: 2018
Kategori: Stadsutveckling / Kund: Saab

Hornsberg Kv 2

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Stockholm / År: 2015
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad