Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Idyllen

Beskrivning Nybyggnad
Plats Jönköping
År 2016
Kategori Bostäder
Kund Blue Wall

Utmed Ravingatan i Hovslätt, strax söder om Jönköping, har vi åt Blue Wall ritat tre stycken flerbostadshus i direkt anslutning till naturen. Var och ett av husen är i sin tur uppbrutna i tre mindre volymer efter grundidén att bryta upp skalan och som anpassning till intilliggande villor.

En utgångspunkt med projektet var att ge varje bostad ljus och utblickar åt flera väderstreck - majoriteten av lägenheterna har fönster i tre olika riktningar.
Byggnaderna kan beskrivas som strama, vita boxar med en enkel huvudgestaltning där de öppna gavlarna med stora, längsgående balkonger bildar tydligt motiv. Boxarna länkas samman med uppglasade, vertikala trapphus.

Husens insida bygger på en typvåning innehållande fyra lägenheter. Bostäderna utgår ifrån traditionella och erkända kvalitéer som öppna, flexibla ytor för mat och samvaro med dem privata sovrummen separat.

Projektet har en total lägenhetssammansättning med såväl mindre 2 rok, olika storlekar på 3 resp 4 rok till att på takvåningarna ha rejäla penthouseliknande 5 rok med ljus från alla håll och två takterrasser.

Alvine

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2014
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad

Nova

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor / Kund: Castellum

Kallebäcks Terrasser

Beskrivning: Inbjuden tävling
Plats: Göteborg / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Wallenstam

Vätterhöjden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Vätterhem