Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Fittjahöjden

Beskrivning Nyproduktion
Plats Fittja
År 2019
Kategori Bostäder
Kund Kungsvåningen

2013 vann Enter Arkitektur en inbjuden arkitekttävling om att förtäta centrumfastigheten i en av Stockholms södra förorter, Fittja. Sedan vinsten har vi i nära samarbete med fastighetsägaren Kungsvåningen AB arbetat med att utveckla området. Projektet är i princip fem olika delprojekt där syftet är att skapa nära 500 nya bostäder, äldreboende, handelsyta, förskola och konsthall.

Fittjahöjden, som är en del av projektet Fittja Centrum, omfattar 64 hyreslägenheter om 2-4 rum och kök. Alla lägenheter har balkong som vetter mot en intilliggande stadspark som anlades av Botkyrka kommun under 2019 eller ut mot stadsdelens huvudstråk. I gatuplanet inryms Botkyrka kommuns bibliotek och konsthall. Här finns drygt 1000 kvm stor lokalyta i två plan.

Bibliotek och konsthall innehåller flera funktioner så som kontor, studierum, utställningsytor, barnavdelning mm. Utrymmena är försedda med stora fönsterpartier för att maximera dagsljuset och skapa en rymd i lokalerna, vilket blir extra påtagligt i konsthallen där halva lokalen är öppen i två plan och därmed får en takhöjd på mer än 7 meter.

Husen är klädda med vit matrisgjuten betong. De spetsiga balkongerna med fronter av perforerad plåt i varierande blå kulörer skapar dynamik och ger liv åt fasaderna. I bottenvåningen tydliggörs skillnaden mellan offentliga delar och bostäder via stora fönsterpartier.

Den långsmala suterrängtomten utnyttjas tack vare en aningen djupare huskropp än liknande lamellhus genom att dela huset på längden och skapa grunda och därmed ljusa närmast studioliknande lägenheter utmed husets långsidor. Genom en centralt placerad funktionsvägg där såväl kök som badrum placeras och spegelvänds samlas husets vertikala tekniska system i dess mittkärna. Planstrukturen möjliggör att trapphusen skär rakt genom huset och får ett stort glasparti ut mot den intilliggande stadsparken.

Södra Stranden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Motala / År: 2020
Kategori: Bostäder / Kund: HP Boendeutveckling

Kallebäcks Terrasser

Beskrivning: Inbjuden tävling
Plats: Göteborg / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Wallenstam

Vätterhöjden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Vätterhem

Fittjahöjden

Beskrivning: Nyproduktion
Plats: Fittja / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen