East

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2017
Kategori: Bostäder / Kund: Tosito

På Öster i centrala Jönköping förtätar vi kvartersstrukturen tillsammans med Tosito och Skanska inom kvarteret Domherren. Idén för den rektangulära tomten är att med fyra lameller skapa ett klassiskt stadskvarter. Tomten som tidigare fungerade tidigare som parkering kan nu stoltsera med 120 lägenheter på från 1 till 5 rum och kök, två mindre lokaler samt ett underliggande garage.

På två av husen muras mörkgrått tegel och de andra två har fasader av infärgad mörk betong. De exteriöra karaktärerna binds samman genom dels den monokroma färgskalan, och dels genom tydliga horisontella bjälklagsband. Ett grepp som har hämtat inspiration från den intilliggande tegelbyggnaden med sina tidstypiska 60-talsdetaljer. Fasadbanden följer med in på gårdsfasaderna och omfamnar de längsgående balkongerna som skapar ett tydligt signum.

De fyra huskropparna är egentligen två separata lösningar som kopieras och repeteras. På ena varianten nås bostäderna via korta entrébalkonger medan den andra varianten är mer av traditionella trapphus i tre- respektive fyrspännare.

Kryssmasten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad

Kallebäcks Terrasser Kv 7

Beskrivning: Inbjuden tävling
Plats: Göteborg / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Wallenstam

Bällstadalen

Beskrivning: Detaljplanarbete
Plats: Järfälla / År: 2018
Kategori: Stadsutveckling / Kund: Saab

Nova

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor / Kund: Castellum