Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Fittja Light

Beskrivning Nybyggnad
Plats Botkyrka
År 2020
Kategori Bostäder
Kund Kungsvåningen

Projektet Fittja Light är det tredje projektet som byggs inom den detaljplan som togs fram tillsammans med Botkyrka Kommun för utvecklingen av Fittja Centrum. De inledande delprojekten var påbyggnaden av det befintliga centrumhuset samt byggnationen av Fittjahöjden, ett nytt flerbostadshus mot stadsparken.

Fittja Light byggs på parkeringsytan direkt öster om centrumbyggnaden och blir därmed en ren förlängning av fastigheten. Den nya huskroppen vinklas kring en upphöjd bostadsgård och varierar från 4 till 12 våningar. Projektet innehåller 108 lägenheter i varierade storlekar och utförande. Bostädernas fyra trapphus spegelvänds symmetriskt på ett enkelt, rationellt och effektivt sätt men får en yttre gestaltning med stor variation och egen karaktär. De trappande volymerna förstärks av en varierad utformning av husets längsgående balkonger som bildar fem sammanhållna, vertikala volymer som bryter upp fasaden. Såväl fasadytor som de stora balkongerna gestaltas helt i vitt där variationen istället skapas genom djupverkan och de olika balkongkaraktärerna.

En dubbelhög sockelvåning tar upp den sluttande marken och skapar nya ytor och lokaler för handel, kontor och annat kommersiellt innehåll. Stora glaspartier, kontors- och bostadsentréer skapar liv och ljus längs ut mot torget och kringliggande gator för ett mer levande centrum och en ökad trygghet.

Kv Innovationen

Beskrivning: Nybyggnad, 66 st lägenheter.
Plats: Linköping / År: 2015
Kategori: Bostäder / Kund: PEAB Bostad

Skeppsbron 3

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Skanska nya hem

Spiran

Beskrivning: Ombyggnad, Tillbyggnad
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor, Handel / Kund: Castellum

Vätterhöjden

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2019
Kategori: Bostäder / Kund: Vätterhem