Alvine

PLATS

Malmö

ÅR

2015 – Pågående

STATUS

Under uppbyggnad

BESTÄLLARE

Ikano Bostad

PROGRAM

Bostäder

OMFATTNING

10 800 kvm