BÄLLSTASTADEN

Vi har hjälpt SAAB att ta fram ett förslag för en helt ny stadsdel i Järfälla. Projektet tar nu ett kliv framåt genom att detaljplanearbetet för stadsdelen startar!

Läsa mer kan man göra HÄR.