SPÄDBARNET

spadbarnet_vy_sydost_enter-arkitketur

I Jönköping byggs det. Och vi har ritat det som byggs. I det här fallet två punkthus åt Vätterhem. Punkthus som ska stå i Öxnehaga och glänsa. Här kan läsas mer.