SAGABIOGRAFEN OSKARSHAMN

DSC_2146

Sagabiografen i Oskarshamn har nu invigts efter en totalrenovering som Enter har utrett och projekterat. Biografen är belägen i en tidstypisk och vacker men något speciellt utformad funkisbyggnad från 1939 av högt byggnadshistoriskt värde. Stor möda har lagts vid att bevara och förstärka byggnadens ursprungliga karaktär. Exteriört har putskulören från 40-talet återskapats, dörrar i ek med utseende lika ursprungsbyggnaden har ersatt senare års ovarsamt renoverade och den gamla skylten och neonbelysning har återskapats som exakta kopior med modern bestyckning.

En ofrånkomlig höjning av det ovala mittpartiet har genomförts så diskret som möjligt.

Interiört har den enda salongen ersatts av tre mindre med så små förändringar som krav på modern teknik och tillgänglighet tillåter. Bl.a. har samtliga salonger nya invändiga ekpaneler likt originalet , den vackra ovala entrélobbyn har bevarats och förstärks och invändiga detaljer i form av väggreliefer och armaturer renoverats och återmonterats.

Biografen återinvigdes 26/1. Byggherre är Oskarshamns kommun och brukare Föreningen Folkets Hus och Park.