FÖRETAGET

Enter Arkitektur har en bakgrund och historia ifrån 1950-talet men föddes i sin nuvarande form i maj 2010.

Vi erbjuder tjänster inom arkitekturens olika skeden, ifrån den tidiga projektutvecklingen till färdigprojekteringens förverkligande.

Efter att tidigare i huvudsak jobbat med projekt inom handel och kontor har vi de senaste åren ökat andelen bostadsprojekt rejält. Ett bevis på detta var den sammanställning som tidningen Byggfakta gjort över de arkitektkontor i Sverige som hade högst ordervärde gällande just bostäder under 2014. Enter Arkitektur hamnade då på en 5e plats i landet.

Verksamheten bedrivs på våra två kontor, i Göteborg och Jönköping. Vi har idag en jämn fördelning av medarbetare mellan arkitekter och ingenjörer och även mellan kvinnor och män.

Sedan 2010 har Enter Arkitektur vuxit med över 100 %, detta trots betydande pensionsavgångar.

Vi ser den fortsatt ökade efterfrågan på våra tjänster som ett bevis för att vårt sätt att jobba och genomföra projekt är uppskattat.

 

ARKITEKTUR OCH VISION

Vi ser oss själva och därmed vår produkt som samtida, snarare än modern. Vi ska rita hus och skapa projekt av vår egen tid, respektfulla och ärliga till sin omgivning utan att för den skull be om ursäkt för sin existens. Projekten ska våga synas och ta den plats som varje uppgift kräver.

Den arkitektur som vi står för och jobbar efter är vår självklara produkt och därmed vår identitet.

Vi tror på en ren, tydlig arkitektur med utgångspunkt i enkla former och skarpa gränser mellan volymer och material. Vi strävar efter att enkla, öppna och flexibla lösningar ska kunna figursys för arkitekturens olika frågeställningar. Alltifrån planlösningar till hanteringen av byggnadsvolymer och fasaduttryck. Tydliga idéer och enkla, rena linjer skapar förutsättningar för lika tydliga byggnader och goda möjligheter till ett rationellt byggande. Ambitionen skulle kunna benämnas som stark arkitektur.

 

bostader

tv