MUNKEN

IMG_0033

Man vill ju bo bra när man blir äldre. Därför bygger nu PEAB ett modernt och trevligt trygghetsboende i Motala som vi har ritat. Boendet innehåller förutom 34 st lägenheter och personallokaler, också ett LSS-boende på 6 st lägenheter. Inflytt beräknas till våren 2017.