HORNSBERG

Hornsberg_ENTER_STHLM

Centralt så det förslår. Efter en tävlingsvinst ritar vi ca 100 bostäder åt Ikano på Kungsholmen i Stockholm, närmare bestämt Hornsbergskvarteren. På tomten för den gamla bussdepån planeras fyra kvarter av både bostäder och lokaler, varav vi är med och ritar på ett av dom. Här byggs det i klassisk kvartersstruktur på 6-8 våningar med ett torg som centrum. Trevligt för Stockholm. Trevligt för oss.