ETT STEG NÄRMARE

Skanska och Jönköpings kommun skrev häromdagen under de sista avtalen för projektet, vilket innebär att ytterligare ett steg nu är taget för höghushotellet på tändsticksområdet! Processen att ta fram till bygglovet tar nu vid!