ENTER I VALLASTADEN

Vi är mycket stolta att åt PEAB fått rita fyra hus i Vallastaden i Linköping. Inom kvarteret Innovationen i områdets nordvästra del hittar man våra byggnader i variation av tegel, trä och starka kulörer. Se fler foton ifrån projektet här!

Vallastaden är Sveriges största bo- och samhällsexpo och har öppet mellan 2–24 september 2017. Under tre veckor blir den nybyggda stadsdelen en arena för kreativa idéer, innovativa lösningar och konstruktiva diskussioner kring en av landets viktigaste utmaningar – bostadsfrågan.