BYGGSTART MARIEBORG

Nyhet_Marieborg

I stadsdelen Stora Ursvik, Sundbyberg växer Brf Ursvikskulle upp.

Ikano Bostad är vår beställare till bostadskvarteret vilket innehåller 155 bostadsrättslägenheter. Kvarteret är uppbyggt enligt Ursviks övergripande gestaltningsprogram med lamellbyggnader ut mot kringliggande gator och två mer friliggande volymer in mot kvarterets mitt.

Planerad inflyttning är sommaren 2016.